#
#
#
Programe
Munþii Fãgãraº(2500 m) ºi Sibiu,fostã capitalã culturalã europeanã

Munþii Fãgãraº(2500 m) ºi

Sibiu,fostã capitalã culturalã europeanã

                                   -excursie de o zi pentru grupuri-

 

Imensa culme a Fãgãraºului cu o lungime în linie dreaptã de cca.70 km ºi o lãþime de cca.40 km, este alcãtuitã

dintr-o mulþime de piscuri ºi creºte aliniate într-un front alpin cuprinzând opt din cele 14 vârfuri ale munþilor

României care depãºesc 2500m. Numai aici poþi avea parte de un spectacol fascinant al vâltorii ceþurilor, care

amplificã la dimensiuni fantastice abisurile, acordând contururi mirifice crestelor, ºi printr-o niºã formatã în ceaþã îþi

aratã verdele pajiºtilor care se scaldã în lumina de aur a soarelui. Cel mai întins lac glaciar din Fãgãraº este Bâlea, cu o suprafaþã de 4.65 ha.

Sibiul, cunoscut ºi sub denumirea germanã,Hermannstadt a fost ºi este unul dintre cele mai reprezentative oraºe din România, atât din punct de vedere turistic, cultural dar ºi economic. Aici existã cel mai important centru al minoritãþii germane din Transilvania.
In prezent Sibiul reprezintã un important centru turistic ºi comercial, o adevãratã capitalã turisticã ºi culturalã din centrul þãrii, atragând în continuare prin farmecul sãu aparte, prin tradiþia conservatã atât de bine, dar ºi printr-un decor natural ºi istoric deosebit.În anul 2007 a fost numit capitalã culturalã europeanã

Program:
-8.00 - loc de întâlnire: piaþa Márton Áron-Odorhei, / faþa hotelului Praid -Praid
-9.30 -  pauzã de cafea
-12.00-ajungem în munþii Fãgãraº, la lacul Bâlea ( lac glacial) la o înãlþime de cca.2000 m
-13.00-prânz(  3 feluri

Lacul Bâlea este un lac glaciar (format în circ glaciar) situat la o altitudine de 2040 m, ceea mai mare adâncime fiind  de 11 m. Este situat lângã drumul Transfãgãrãșan.Este unul dintre cele mai frumoase si mai mari lacuri glaciare din România. În jurul lacului, mai mult de 100 de hectare de teren au fost declarate rezervație științificã cu numeroase plante ( floarea de colț, macul galben , etc. ) și animale ocrotite (capra neagrã, rasul, acvila de munte etc. )
-14.00-pornim spre oraºul Sibiu
-15.30-ajungem la Sibiu - vizitarea oraºului însoþit de ghid,  program liber
-18.00-pornim spre Odorhei / Praid
-20.00-ajungem  înapoi la Odorhei / Praid

 

Preþ: 35 euro/ pers. ptr. adulþi
        25 euro/pers. ptr copiii între vârsta 6-14 ani, pensionari
          -gratis copiilor sub 6 ani

           

Preþul include: transportul(autobuz), prânz, ghid- însoþitor de grup

 

Obs.: - programul se organizeazã la înscrierea a min. 10 participanți

 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB