#
#
#
Programe
Aventurã cu ATV

 

Programul nostru vã propune o aventurã cu ATV pe drumurile înconjurate de  brazii înalþi de la poalele munþilor Harghita.

Este un traseu mai greoi, plin de peripeþii, foarte emoþionant ºi provocator.

În timpul plimbãrilor cu ATV putem admira frumuseþiile peisajului ºi trecând printre brazii seculari putem inspira aerul curat al înãlþimilor.  

 

 

Program:

10.30–adunare la locul de întâlnire de la Izvoarele( Odorhei-Izvoarele 20 km)

 Înainte de plecare aducem la cunoºtinþa participanþilor programul zilei, prezentându-le ATV-l cu care va fi parcurs traseul, traseu care va fi urmãrit ºi pe hartã.

11.00- plecarea- lucrurile cele mai necesare vor fi împachetate ºi pornim spre pãdure.

16.00- 17.00- întoarcere la locul de plecare.

 

Durata traseului :  5-6 ore

Lungimea traseului : 40-50 km

 

Echipament necesar:  haine ºi încãlþãminte (bocanci, cizme)  calde º impermeabile, mãnuºi, fular, cãciulã ect.

Este un avantaj dacã participanþii dau dovadã de curaj, de pricepere, de perseverenþã ºi desigur de un fizic adecvat.

Este foarte important colaborarea cu ghidul grupului.

 

 

Preþ: 130 euro /quad

Prețul include: închiriere ATV, ghid

 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB