#
#
#
Programe
Tãierea porcului în þinuturile secuieºti

 


Vã invitãm sã luaþi parte la tãierea  porcului dupã tradiþiile secuieºti.
    Acest obicei este o sãrbãtoare popularã ºi are o tardiþie la casa secuiului : fiind iarnã, se începe cu gustarea unui pãhãrel de pãlincã de prune sau vin fiert cu scorþiºoarã.
În curte se monteazã o masã provizorie, special aranjatã pentru porcul tãiat.Înainte de toate mãcelarul îºi ascute cuþitele, dupã ce a fost tãiat porcul, va fi pârjolit la flacãrã de paie.Porcul se spalã ,dupã ce începe desfacerea.
Slãnina se pune la o parte, iar celelalte grãsimi sunt tãiate bucãþi ºi se pun într-un cazan pentru topit, pentru unturã ºi jumãri.
Între timp femeile încep spãlarea ºi curãþirea intestinelor în care se umplu cârnaþii, caltaboºul, precum ºi sângeretele.Este un obicei ca urechiile ºi coada prãjitã sã fie date copiilor.
Imediat dupã desfacerea porcului, din carnea proaspãtã se ia o bucatã, se taie în cubuleþe ºi se pune pe foc condimentat cu ceapã ºi usturoi.
Oamenii când se aºeazã la masã, binecuvânteazã gazda ºi îi doresc ca la anul porcul sã fie ºi mai mare, bucatele sã fie ºi mai îmbelºugate, iar tãierea porcului ºi mai reuºit.
Încã nu s-a terminat tãierea(pomana) porcului...: în timp ce se topesc grãsimile, din bucãtãrie se rãspândeºte un miros plãcut al aromelor: carnea încet-încet se tranformã în cârnaþi, caltaboºul ºi sângeretele încep sã se umfle, toba sã se rotunjeascã, iar ºunca este pregãtit pentru afumat.Pe sobã fierbe deja tradiþionala ciorbã de varzã cu periºoare.

 

Programul zilei

-8,00 - micul dejun la locul de cazare
-9,15 - plecare la Chinuºu, sat aºezat la 13 km de Odorheiu-Secuiesc
Cine doreºte poate sã  ia parte la tãierea ºi prelucrarea porcului, alþii poate sã facã o vizitã la ferma de animale, unde pot vedea iepuri de casã, pãsãri de curte, cai, capre, oi ect.
-14,00 - plimbare prin sat cu cãruþa, sau în timpul iernii cu sania trasã de cai
-17,00 - cina porcului - ciorbã de varzã cu periºoare , un fel de fripturã preparat tradiþional cu pâine de casã proaspãtã sau mãmãligã, murãturi asortate.
Seara: muzicã ºi dans.

 

Preþ: 25 euro/pers. pentru adulþi

        15 euro/pers. pentru copii ( 6-14 ani)

                              sub 6 ani gratuit

 

Preþul include
: transportul, vizitarea fermei de animale, gustarea de  cozonac ºi pãlincã, plimbarea cu cãruþa sau cu sania, cina porcului, seara cu muzicã ºi dans.

 

Obs: - programul se organizeazã la înscrierea a min. 10 persoane

 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB