#
#
#
Programe
Aventurã Off-road

Aventurã OFF-Road

Traseu pe teren accidentat cu multe surprize ºi provocãri. Grad de dificultate mediu. Se desfãºoarã în împrejurimile oraºului Odorheiu-Secuiesc în afara drumurilor publice.  Perioada de practicare: pe parcursul întregului an, fiecare anotimp având frumuseþea lui

Familiarizare: Elementele de introducere ale acestui program constã în adaptarea participanþilor la maºini, instructajul, stabilirea traseului, familiarizarea cu harta.

Plecarea: de regulã la ora 10:00 de la pensiunea Horizont. Ora de plecare se poate specific în momentul depunerii de comadã fermã.
  • Durata traseului este de min. 2 max. 4 ore, se specificã odatã cu depunerea comenzii.

  • Lungimea traseului este de 10-20 km

Echipament necesar: bocancii sau cizme.
  • Este indicat ca turiºtii sã fie înzestraþi cu îndemânare, curaj, rezistenþã la efort fizic, cooperare.

  • Maºinile echipate special ºi ºoferul experimentat este asigurat de organizatori în „cooperare cu SICULUS off-road club"

Preþ:

220 euro/maºinã  (se   împarte la câte persoane se aflã în maºinã)+ maºina ghidului (220 euro împãrþit între celelalte maºini pornite la drum )    

 

Traseu propus:

-Odorheiu-Secuiesc

-Dealu- satul tipic secuiesc, unde se fierbe pãlinca cea mai gustoasã din Secuime.

-Vârºag-este localitatea de cãtun, cu cea mai mare suprafaþã a judeþului Harghita, aflatã la cea mai mare înãlþime -vizitarea cascadei Csorgókõ ºi Tálasberce –  la „belvedere” o sã avem parte de o priveliºte extraordinarã ,întregul Vârºag întinzând sub picioarele noastre

-Barajul Zetea este un baraj construit pe râul Târnava Mare, în amonte de localitatea Zetea –un loc extraordinar pentru pescuit, plimbarea cu barca, scãldat ect.

-Odorhei-Szarkakõ  e stânca  cea mai apropiatã de oraº   , având o înãlþime de 40m, ºi aparþine de craterul Harghitei .
Pe culmile stâncii se pot vedea urmele rãzboiului mondial (II):urme de tranºee , locuri amenajate pentru ap
ãrarea antiaerianã, ect .
Din acest loc  putem sã vedem panorama superbã a oraºului Odorheiu-Secuiesc ºi a împrejurimiilor sale.

 

 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB