#
#
#
Programe
Legendele Munþii Harghita

 

Legendele Munþii Harghita - Drumeþii pe Muntele Harghita

(ofertã de program pentru o zi)

Munþii Harghita constituie partea mijlocie cea mai tânãrã a lanþului vulcanic situat pe latura de vest a Carpaþilor Orientali, ei dominã depresiunea Ciucului cu peste 1200 de metri, iar spre izvoarele Baraoltului ºi Târnavelor lasã treptat culmi ferestruite. În zona înaltã, munþii Harghita sunt împãduriþi, piscul cel mai înalt este vârful Harghita-Mãdãraº (1800 m), Colþul Tesit (1709 m) ºi Muntele Harghita (Ciceu) abia îºi aratã stâncãriile în poieni. Peisajul este variat, colorat, cu poteci ºi drumuri comode, în zonã exista cabanele Harghita Mãdãraº, Harghita, Brãdeþ, Chirui, Selters) precum ºi staþiunea de altitudine Harghita-Bãi (1350 m) de unde pornesc ºi traseele marcate.

Partea centralã a lanþului muntos separã Þinutul Secuiesc, mai precis Scaunul Ciucului ºi Scaunul Odorheiului. Vârful dominant este muntele Harghita Mãdãraº, muntele sfânt al secuilor, de unde se deschide o priveliºte extraordinarã asupra lanþului muntos. În condiþii meteorologice favorabile se poate admira o mare parte a depresiunii Transilvane, Munþii Fãgãraº ºi Piatra Craiului.

De peste 60 de ani Cabana Mãdãraº (construitã în anul 1941) „vegheazã" pe Muntele Harghita, de a lungul deceniilor ea fiind prima oprire preferatã a turiºtilor ajunºi pe munte.


Program

-ora 8: mic dejun la hotel

-8.30: pornim spre Izvoarele, locul de întâlnire cu tractorul , care ne va duce sus pânã la Cabana Mãdãraº.

Traseul ne oferã ocazia sã admirãm brazile uriaºe a muntelui, sã respirãm aerul curat, ºi dacã avem noroc sã zãrim animalele sãlbatice din pãdurile Harghitei.

- în jurul orei 11 ajungem la cabanã, unde  înainte sã urcãm pe munte, o sã avem ocazia sã gustãm pãlinca și pâine de casã .

- ora 11:30:  începem traseul spre vârful muntelui Harghita (1801 m)

Durata traseului este de aprox. 1 ora. În jurul orei 12:30 ajungem pe vârf unde  putem sã admirãm priveliºtea extraordinarã asupra lanþului având ocazia sã  facem câteva fotografii unice.

 - dupã amiazã  în jurul orei 14 ne întoarcem la cabanã .

- ora 14: luãm prânzul  delicios (trei feluri) la cabanã , iar dupã prânz o sã þinem decernarea de premii I survived…..Harghita”-„Am supravieþuit…Harghita”

- ora 16.30: pornim jos de pe munte spre Izvoarele, cu tractorul

- ora 17.30: ajungem înapoi la locul de cazare 

 

PREÞ :  30 euro/pers-adulþi

                25 euro/pers-copii între 6-14 ani

                                                        gratis ptr copii sub 6 ani

 

Preþul conþine : transportul , plimbarea cu tractorul ,gustarea de pâine de casã ºi pãlincã, prânzul (trei feluri), ghidul, souvenir

 

-Programul se organizeazã ptr. min.10 persoane


 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB